ابزار نماچوب


شرکت ابزار نماچوب (سهامی خاص) به شماره ثبت 245174 درسال 1384 به همت مؤسسين و سهامداران شرکت و با عنایت به چندین دهه تجربه مؤسسین با هدف ارتقاء سطح کمی و کیفی تولیدات در زمینه صنایع چوب تأسیس و با امید به آینده ای روشن در کنار دیگر شرکت ها و مؤسسات مربوطه در کشور گام برداشت و ظرف مدت کوتاهی توانست از جایگاه معتبری در این صنعت برخوردار گردد.


دربـاره مـا